Confidentialitate

 

Acordul cu privire la prelucrarea si colectarea Datelor cu Caracter Personal

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, LaPret.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza cu ocazia accesarii Website-ului si/sau completarii formularelor disponibile pe Website.

Orice persoana care acceseaza Website-ul si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Website, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca lapret.ro sa prelucreze si sa colecteze datele cu caracter personal furnizate de utilizatori cu aceasta ocazie.

Inscrierea in baza de date www.lapret.ro se face prin completarea unui formular online. Informatiile furnizate benevol in acest formular trebuie sa fie corecte si complete. In cazul furnizarii unor date false sau incomplete, lapret.ro are dreptul sa refuze sau anuleze calitatea de abonat www.lapret.ro

Ca abonat www.lapret.ro, sunteti de acord sa respectati Termenii si Conditiile mentionate aici si veti fi in exclusivitate raspunzator pentru tot ceea ce intreprindeti in legatura cu www.lapret.ro

In urma utilizarii Paginii www.lapret.ro, compania poate obtine diverse informatii despre dumneavoastra, cum ar fi: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, adresele de e-mail, data nasterii, starea civila, ocupatia, studii, venit, informatii despre domeniile de interes personal.

Toate datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos si cu respectarea intocmai a drepturilor si libertatilor dumneavoastra cu privire la viata privata, consfiintite si garantate de legislatia romana in vigoare. Acest set de informatii este denumit in continuare generic "Date".

Datele vor fi prelucrate de catre lapret.ro in conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putand fi folosite in scopuri asociate functionarii site-ului, comercializarii produselor companiei si ale partenerilor sai, pentru:

statistici - in vederea generarii de statistici utile administrarii site-ului; realizarea studiilor de piata, de produs si marketizarea produselor lapret.ro si ale partenerilor sai;

folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului.

abonarea la newsletterul site-ului in vederea trimiterii de materiale informative din site, reclama, marketing si publicitate de catre lapret.ro sau partenerii/clientii sai , abonarea la newsletter fiind optionala;

persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

dreptul de a inainta o plangere catre autoritatea de supraveghere, in situatia in care considera ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.

Datele cu caracter personal colectate si procesate de catre lapret.ro Online prin intermediul Website-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a Serviciilor, respectiv prestarii in conditii optime a Serviciilor, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Website vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa: contact@lapret.ro, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.

Utilizatorul isi poate sterge contul oricand, datele personale se sterg automat din baza de date. www.lapret.ro/autentificare